Parkinson Hastalığı

parkinson

Vücutta katılık, sertlik, tremor(titreme), hareket kısıtlılığı ile karakterize bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Rehabilitasyonda hasta esnekliğinin arttırılması, titremenin azaltılması, dengenin iyileştirilmesi ve duruş pozisyonu dik şekilde korunması hedeflenir. Ayrıca sürekli feedback(uyarı) sağlanarak hareketin bilinçli ve kontrollü yönetimi sağlanır. Rahatlatıcı ve ritmik şekilde egzersiz hastanın gevşemesine yardımcı olur, katılık ve sertlik azaltılır.