Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

Özellikle 20. Yüzyılın sonlarına doğru Batı'da ağırlık kazanan alternatif terapi yaklaşımında, geleneksel tıbbın sunduğu olanakların yanı sıra insanları sağlıklarına kavuşturmak için farklı yöntemlere başvurulur. Alternatif terapiler, zihin, ruh ve beden beraberliğini dikkate alan bütüncül yaklaşımı kullanarak kişiye yardımcı olurlar. Maksat semptomları ortadan kaldırmak değil, sorunların köküne inip nedenini anlamaya çalışmaktır. Terapilerde kişinin sorunları her yönüyle ele alınır; zihin, ruh ve beden bütünlüğü göz önünde bulundurulur ve kişiye genel bir denge ve uyum getirilerek rahatsızlığından arındırılmaya çalışılır.